Information med anledning av Coronaviruset

2020-03-12 bulletpoint for separating date from list of categories Nyheter

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. Brinova följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO).

Brinova uppmanar sina hyresgäster att avvakta med icke akuta besök eller serviceåtgärder

Vi ber våra hyresgäster om förståelse för att vi för närvarande endast åtgärdar felanmälningar av akut karaktär för att minska smittspridning. Är ärendet akut, informera oss så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas. Övriga ej akuta ärenden åtgärdas så fort läget är stabiliserat. P.g.a. strängare restriktioner för Skåne län med anledning av covid-19 så tar vi endast emot bokade besök den 27:e oktober 2020 t.o.m. den 1:a september 2021 Vänligen ring under våra telefontider för att boka ditt besök.

Brinovas riktlinjer för sina anställda

För att inte äventyra hyresgästernas eller de anställdas hälsa uppmanas alla anställda som uppvisar symtom som liknar de som coronaviruset ger att stanna hemma.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Har du allmänna frågor om covid-19?

Har du inte några symtom, men har andra frågor om covid-19?
Läs svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ Ring telefonnummer 113 13 för allmänna frågor om covid-19

Fler nyheter