Organisationen

Lönsamma fastigheter

Våra fastigheter finns i utvalda orter koncentrerade till södra Sverige och är främst lokaliserade till orterna Eslöv, Landskrona, Kristianstad, Malmö, Karlskrona och Lund.
Vi tror på lokal personal med kännedom om de orter vi är verksamma i. Därför har vi enhetskontor i Malmö, Eslöv, Karlskrona, Helsingborg, Landskrona och Kristianstad.
Fastighetsbeståndet består till största del av offentliga samhällsfastigheter och bostäder. De största hyresgästerna är Region Skåne, Karlskrona Kommun, Sparbanken Skåne, Landskrona Stad, Malmö Stad och Eslövs Kommun.

 

 

Expansiv strategi

Målsättningen är att skapa ett större fastighetsbolag med fortsatt fokus på samhällsfastigheter och bostäder i södra Sverige. Ambitionen är att bolaget ska växa organiskt genom förvärv och nybyggnationer. Vi kommer att arbeta nära kommunledning och tjänstemän på förvaltningsorterna eftersom många av kommunerna önskar mer privata inslag i städerna.

Organisation som kan verkställa

Brinovas organisation präglas av korta och tydliga beslutsvägar med decentraliserat ansvar där beslut fattas nära kunden Verksamheten bedrivs primärt i bolagets förvaltningsorganisation som består av två regioner med var sin chef, som leder och utvecklar arbetet för förvaltare, driftschefer, fastighetsskötare, energisamordnare samt hyres- och uthyrningsadministratörer.
Verksamheten stöds av koncerngemensamma funktioner är ekonomi, finansiering, transaktioner, hyresavisering, IT, projektledning, marknad, kommunikation och HR.