Investerare

Expansiv aktör inom hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.

Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!

Ett starkt kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Kalendarium

 Bokslutskommuniké 202125 februari 2022 kl 16:00
Årsredovisning 202124 mars 2022
Delårsrapport januari- mars 202226 april 2022 kl 09:00
Årsstämma 20225 maj 2022
Delårsrapport januari- juni 202215 juli 2022
Delårsrapport januari-september 25 oktober 2022
Bokslutskommuniké 202224 februari 2023

Ägarstruktur 2022-02-28

ÄgareAntal A-aktier, tusentalAntal B-aktier, tusentalAndel av kapital, %Andel av röster, %
Backahill AB9 40014 09624,140,0
Fastighets AB Balder7 40011 02018,931,5
ER-HO Förvaltning AB2 4007 71510,411,7
Länsförsäkringar fondförvaltning AB8 9069,13,3
Beaclean Aktiebolag74987,72,8
Verdipapirfond Odin Ejendom37573,91,4
SEB AB, Luxembourg Branch28162,91,0
Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB23802,40,9
SEB Nanocap1 8831,90,7
SEB Investment Management1 7811,80,7
Övriga Aktieägare16 34516,96,0
Summa19 20078 197100,0100,0