Investerare

Expansiv aktör inom hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.

Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här!

Ett starkt kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Kalendarium

 Bokslutskommuniké 202125 februari 2022 kl 9:00
Årsredovisning 202124 mars 2022
Delårsrapport januari- mars 202226 april 2022
Årsstämma 20225 maj 2022
Delårsrapport januari- juni 202215 juli 2022
Delårsrapport januari-september 25 oktober 2022
Bokslutskommuniké 202224 februari 2023

Ägarstruktur

ÄgareAntal A-aktier, tusentalAntal B-aktier, tusentalAndel av kapital, %Andel av röster, %
Backahill AB9 40014 09625,440,7
Fastighets AB Balder7 40011 02019,932,0
ER-HO Förvaltning AB2 4007 31510,532,0
Länsförsäkringar fondförvaltning AB9 79210,63,7
Verdipapirfond Odin Ejendom3 7084,01,4
Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB2 9043,11,1
Bevaclean Aktiebolag2 6822,91,0
SEB Nanocap1 8832,00,7
SEB Investment Management1 7701,90,7
SEB AB, Luxembourg Branch1 6131,70,6
Övriga Aktieägare16 59817,96,3
Summa19 20073 381100,0100,0

Presentation av Q2 2021

VD-anförande årsstämma 2021

Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) ägde rum onsdagen den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på https://brinova.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma-2021