Företagsledning

Per Johansson

CEO/VD

E-post (länk)

Utbildning och erfarenheter 

Född 1960, VD sedan 2016. Gymnasieekonom. Har varit verksam inom fastighetsbranschen i Sverige under mer än 25 år. Regionchef Klövern samt VD Dagon AB och Tribona AB.

Övriga befattningar

Ledamot i distriktsstyrelsen Malmö samt regionstyrelsen för Fastighetsägarna Syd, SIPA (Scandinavian International Property Association) och styrelseledamot Bästa bostaden AB.

Egna och närståendes aktieinnehav 

15 540 B-aktier

Malin Rosén

Vice VD och CFO

E-post (länk)

Utbildning och erfarenheter 

Född 1968, CFO i Brinova sedan 2015, Vice Vd sedan 2018. Verksam inom fastighetsbranschen under mer än 25 år. Redovisningschef på det tidigare Brinova och på Catena.

Övriga befattingar

Egna och närståendes aktieinnehav 

10 300 B-aktier

Frida Carlsson

Regionchef Väst

Utbildning och erfarenheter 

Född 1974, Civilingenjör, lantmäteri, LTH. Verksam inom fastighetsbranschen under mer än 20 år. Fastighetschef på Wihlborgs och Klövern AB, Enhetschef och förvaltare på Dagon AB.

Övriga befattingar

Styrelseledamot i Landskrona stadsutveckling.

Egna och närståendes aktieinnehav
6 925 B-aktier

Martin Wallin

Regionchef Öst

Utbildning och erfarenheter 

Född 1972, Högskoleingenjör fastighetsteknik. Verksam inom fastighetsbranschen under mer än 25 år. Regionchef Dagon AB, Enhetschef Klövern AB.

Övriga befattingar

Styrelseledamot Fastighetsägarna och Ciytfastighetsägarna i Karlskrona

Egna och närståendes aktieinnehav 

135 359 B-aktier.

Caroline Holst

Ekonomichef

E-post (länk)

Utbildning och erfarenheter 

Född 1982, Civilekonom. Verksam inom revisions- och fastighetsbranschen mer än 14 år. Redovisningschef på Stendörren Fastigheter AB. Ekonomiansvarig Aberdeen Property Sweden AB. Revisor PricewaterhouseCoopers AB samt Ernst & Young AB.

Övriga befattingar

Egna och närståendes aktieinnehav 

21 621 B-aktier.

Stina Trimark

Projektutvecklingschef

E-post (länk)

Utbildning och erfarenheter 

Född 1967, Civilingenjör Väg & Vatten. Verksam i byggentreprenadbranschen sedan 1990 bland annat på Skanska och Peab.

Övriga befattingar

Styrelsemedlem i fastighetsägarna Kristianstad

Egna och närståendes aktieinnehav 

4 500 B-aktier.