Sponsring

Brinovas samarbeten och engagemang.

Som samhällsutvecklare kan och vill Brinova göra skillnad genom att skapa
möjligheter för klubbar, föreningar eller organisationer där vi kan ge tydliga och
riktade insatser.

Vi vill att vårt engagemang bidrar till att göra skillnad för människorna som är aktiva
här och skapar möjligheter för ett inkluderande samhälle som på både kort och lång
sikt skapar trygghet och utveckling.

Vår stöttning riktar sig lokalt på de orter vi finns och där hjälpen behövs, oavsett om
det är barn och ungdomar, pensionärer eller riktade organisationer. Våra bidrag är
framför allt socialt hållbara tex genom att en förening kan få fler barn och ungdomar
att komma till träningen om de får läxhjälp, bidrag till föreningsavgiften eller skor och
kläder att träna i.

Gemensamt ansvar

Vi har en årlig översyn av våra samarbeten och utvärderar tillsammans med de vi
stöttar att vårt engagemang bidragit på rätt sätt, utifrån social hållbarhet.

Ansökan sponsring

Är ni intresserade av att söka sponsring hos Brinova? För att vi ska få en första
helhetsbild önskar vi att ni fyller i och ansöker genom vårt formulär nedan:

Ansökan om sponsring