Sponsring

Brinovas samarbeten och engagemang.

Som samhällsutvecklare kan och vill Brinova göra skillnad genom att skapa möjligheter för klubbar, föreningar eller organisationer där vi kan ge tydliga och riktade insatser. Vi vill att vårt engagemang bidrar till att göra skillnad för människorna som är aktiva här och skapar möjligheter för ett inkluderande samhälle som på både kort och lång sikt skapar trygghet och utveckling. Vår stöttning riktar sig lokalt på de orter vi finns och där hjälpen behövs, oavsett om det är barn och ungdomar, pensionärer eller riktade organisationer. Våra bidrag är framför allt socialt hållbara tex genom att en förening kan få fler barn och ungdomar
att komma till träningen om de får läxhjälp, bidrag till föreningsavgiften eller skor och
kläder att träna i.