Styrelse

Erik Selin

Befattning

Styrelsens ordförande

Född

1967

Invald

2015

Utbildning och erfarenheter

Gymnasieekonom. Grundare av Fastighets AB Balder. Bred erfarenhet av fastighetsbranschen.

Huvudsaklig sysselsättning

VD Fastighets AB Balder

Övriga befattningar

Styrelseordförande Skandrenting AB. Collector Bank AB. K-fastigheter AB. Styrelseledamot Hedin Bil AB, Ernström
& Co och Hexatronic Scandinavia AB.

Egna och närståendes aktieinnehav

7 400 000 A-aktier och 11 020 302 B-aktier genom Balder.

Oberoende av bolaget och närstående. Beroende av bolagets ägare.

Lennart Mauritzson

Befattning

Ledamot

Född

1967

Invald

2020

Utbildning och erfarenheter

Civilekonom, samt utbildning inom juridik. Vd och koncernchef på Backahill AB och tidigare CFO på Thule Group AB (publ), CO på Beijer Electronics AB (publ) samt vice President Finance på Cardo AB.

Huvudsaklig sysselsättning

VD och koncernchef på Backahill AB.

Övriga befattningar

Styrelseledamot i Rögle Marknads AB.

Egna och närståendes aktieinnehav

Oberoende av bolaget och närstående. Beroende av bolagets ägare.

Anders Jarl

Befattning

Ledamot

Född

1956

Invald

2018

Utbildning och erfarenheter

Civilingenjör

Huvudsaklig sysselsättning

Styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB (publ.)

Övriga befattningar

Styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB (publ.)

Egna och närståendes aktieinnehav

Oberoende av bolaget och närstående. Oberoende av bolagets ägare.

Johan Tollgerdt

Befattning

Ledamot

Född

1979

Invald

2018

Utbildning och erfarenheter

Jur kand. Johan ansvarar för Advokatfirman Lindahls fastighetsgrupp och har mångårig erfarenhet av fastighets- och entreprenadrättsliga frågeställningar.

Huvudsaklig sysselsättning

Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl KB.

Övriga befattningar

Styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl i Malmö Aktiebolag, Lindahl Administration Sverige AB, Thorn Lightning Nordic Aktiebolag, ZG Lightning Nordic AB, TLG Sweden Holdings AB, JASEA AB och Stiftelsen AF-bostäder.

Egna och närståendes aktieinnehav

20.000 B-aktier

Oberoende av bolaget och närstående. Oberoende av bolagets ägare.

Johan Ericsson

Befattning

Ledamot

Född

1951

Invald

2016

Utbildning och erfarenheter

Civilekonom, FRICS, tidigare koncernchef Catella AB

Huvudsaklig sysselsättning

Styrelsearbete i fastighetsbranschen.

Övriga befattningar

VD i Logistea AB (publ) och Solnaberg Property AB (publ). Styrelseordförande i Nyfosa AB (publ), SHH Bostad AB
(publ), Fastighetsbolaget Emilshus AB, Aktiebolaget Oscar Robur, Castar Europe AB samt Konstmässan Market i
Stockholm AB, styrelseledamot i Torekov By AB.

Egna och närståendes aktieinnehav

10 000 B-aktier genom Aktiebolaget Oscar Robur

Oberoende av bolaget och närstående. Oberoende av bolagets ägare.

Anna Nordström Carlsson

Befattning

Ledamot

Född

1971

Invald

2021

Utbildning och erfarenheter

Utbildning inom kommunikation och media, samt ekonomi.

Huvudsaklig sysselsättning

Head of Marketing and Communication hos Malmö FF.

Övriga befattningar

Styrelseordförande i Navet Holding AB, Navet Aktiebolag, Media Evolution Southern Sweden AB, Media Evolution City i Malmö AB och Film i Skåne Aktiebolag.

Egna och närståendes aktieinnehav

Oberoende av bolaget och bolagsledningen, beroende av bolagets större aktieägare