Affärsidé, mål och strategi

Vår affärsidé

Vi tror på långsiktighet
Därför gör vi en nogsam analys innan vi satsar på en ny tillväxtort och strävar efter långa kundrelationer och långa hyresavtal.

 

Vi tror på samverkan
Som en aktiv partner och med kunnig personal på plats är vi med och utvecklar utvalda platser där vi etablerar oss.

 

Vi tror på helhetsansvar
Vi skapar värden åt alla våra intressenter genom att ta ansvar för hela affärskedjan; förvärv-utveckling-förvaltning.

 

Mål och strategi

Finansiella mål

Tillväxt

  • Ett fastighetsbestånd om 10 Mdkr senast Q4 2024.

Resultat

  • Överskottsgrad >65%
  • Räntetäckningsgrad – minst 1,75 ggr.
  • Avkastning på eget kapital – minst riskfri ränta plus 7 procent.

Finansiell stabilitet

  • Soliditet – minst 30 procent.

Övergripande strategier

  • Fokus på tillväxtmarknader i södra Sverige.
  • Aktiv marknadsaktör.
  • Lokal närvaro med engagerad personal.