Affärsidé, mål och strategi

Vår affärsidé

Vi tror på långsiktighet
Därför gör vi en nogsam analys innan vi satsar på en ny tillväxtort och strävar efter långa kundrelationer och långa hyresavtal.

 

Vi tror på samverkan
Som en aktiv partner och med kunnig personal på plats är vi med och utvecklar utvalda platser där vi etablerar oss.

 

Vi tror på helhetsansvar
Vi skapar värden åt alla våra intressenter genom att ta ansvar för hela affärskedjan; förvärv-utveckling-förvaltning.

 

Mål och strategi

Finansiella mål

Resultat

  • Överskottsgrad >65%
  • Räntetäckningsgrad – minst 1,75 ggr.
  • Avkastning på eget kapital – minst riskfri ränta plus 7 procent.

Finansiell stabilitet

  • Soliditet – minst 30 procent.

Övergripande strategier

  • Fokus på tillväxtmarknader i södra Sverige.
  • Aktiv marknadsaktör.
  • Lokal närvaro med engagerad personal.

 

Våra kärnvärden

3 kärnvärden som beskriver vårt sätt att jobba … i alla delar

Vi vill som arbetsgivare, som samhällsaktör och som affärspartner gentemot kunder, leverantörer, banker, mäklare och andra intressenter visa att vi kan leva våra kärnvärden – pålitliga, ansvarstagande och engagerade – i allt vi företar oss:

  • Engagerade – vi är en långsiktig och seriös fastighetsförvaltare
  • Pålitliga – vi förstår fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling
  • Ansvarstagande – vi håller vad vi lovar och vi återkopplar snabbt

Tryck här för att läsa vår uppförandekod