Hållbarhet och miljö

Hållbarhetsansvar med helhetsperspektiv

Att arbeta för en hållbar utveckling är en självklarhet för oss som en seriös samhällsaktör. Vårt hållbarhetsarbete, långsiktiga perspektiv och samhällsengagemang är en integrerad del i vår verksamhet. Brinovas ramverk för hållbarhet är framtaget som ett styrmedel som vi avser att revidera årligen i takt med att nya insikter och frågeställningar väcks i bolagets dialog med intressenterna.

Ansvar är ett centralt begrepp i Brinovas organisation. Det är en viktig del av vår affärsidé och det präglar de kärnvärden vi lever efter och de attityder vi arbetar för att säkerställa gentemot våra olika intressenter. I uppförandekoden, ”Vi tror på ansvar”, ger vi en överblick över hur vi tänker och vad våra ambitioner är när det handlar om bl a bemötande, transparens, hållbarhet och samhällsansvar.

All el som Brinova förbrukar i sina fastigheter är 100% miljöcertifierad el från Vattenkraft. Se vårt certifikat här (pdf)

 

Tryck här för att läsa vår uppförandekod

Tryck här för att läsa vår hållbarhetsrapport