Om Brinova

Vi är södra Sveriges självklara fastighetspartner för bostäder och samhällsfastigheter i utvalda, attraktiva tillväxtorter.

Om Brinova

Brinova äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.

Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.

Vi är ett fokuserat fastighetsbolag med en, i södra Sverige, växande portfölj av bostäder och samhällsfastigheter för särskilt boende, vård, omsorg, fritid, utbildning och offentlig förvaltning. Tillsammans med vår aktiva utveckling och nyproduktion gör det oss till en sann samhällsbyggare som bidrar till samhällsutveckling.

Tryck här för att läsa vår digitala företagsbroschyr (pdf)

Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg.