Faktureringsinformation

Fakturering

Utöver de legala krav som ställs på en fakturas utformning ska följande framgå på fakturan;

 • bulletpoint for list item Rätt bolagsnamn
 • bulletpoint for list item Referensperson avseende vem som har beställt arbetet eller varan
 • bulletpoint for list item Leverantörens referens
 • bulletpoint for list item Specifikation av utfört arbete eller vara
 • bulletpoint for list item Fyrsiffrigt fastighetsnummer (framgår i nedanstående bolagslista)
 • bulletpoint for list item Vart i fastigheten arbetet har utförts (vilken; lägenhet, lokal, hyresgäst, gemensamhetsyta)
 • bulletpoint for list item Eventuellt projektnummer (uppges vid beställning)
 • bulletpoint for list item Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • bulletpoint for list item Rätt fakturaadress i enlighet med nedanstående bolagslista
 • bulletpoint for list item Vid pappersfaktura ska bolagsspecifikt FE-nummer framgå (framgår i nedanstående bolagslista)

Fakturaadress

Vi strävar efter att miljöanpassa och effektivisera fakturaflödet, och som leverantör kan du bidra till detta genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Brinovas scanningsleverantör är Scancloud och vi har idag möjlighet att ta emot fakturor i följande olika format;

 • bulletpoint for list item E-faktura
 • bulletpoint for list item Peppol-ID
 • bulletpoint for list item PDF-faktura
 • bulletpoint for list item Pappersfaktura

För fakturaadress se nedanstående bolagslista. Vänligen observera bolagens individuella faktureringsförutsättningar;

Frågor om fakturamärkning

För frågor om fakturamärkning kontakta Brinovas huvudkontor,

Telefon; 010-207 12 30
Mejl: info@brinova.se

Viktigt att ställa ut fakturan på rätt bolag

För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs ut till rätt bolag. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras. Om du är osäker, öppna bolagslistan ovan och sök upp den fastighet som arbetet eller varan avser.