Att tänka på som boende

Att tänka på som boende

Under din boendetid hos Brinova ska du ta väl hand om din lägenhet och om alla utrymmen i övrigt. Om du upptäcker något fel som skulle kunna leda till att lägenheten eller huset skadas, ber vi dig att omgående anmäla detta.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta din lägenhet. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta säkringar och lampor. Det är viktigt att du inte häller ut matolja i köks- eller badrumsavloppet.

Du behöver aldrig betala för fel eller brister som beror på normalt slitage eller ålder. Däremot måste du betala för överslitage eller skadegörelse i lägenheten. Du kan också bli skyldig att betala om du inte anmält ett fel eller någon brist som senare leder till en större skada.

Om du vill göra mindre renoveringsarbeten på egen hand, skall du alltid ta kontakt med din hyresvärd. Du får då själv stå för både arbete och material. Det vi kräver är att arbetet ska vara fackmässigt utfört och att du följer eventuella krav på särskild behörighet. Du kan bli skyldig att återställa det arbete som du gjort.

Allt som borras upp i din lägenhet ska återställas vid utflytt.

Felanmälan gör du på ”Mina Sidor”

Om ett fel inträffar som du vill ha avhjälpt inne i lägenheten, i tvättstugan eller ute i området felanmäler du detta via Mina Sidor.

Har du inte tillgång till internet är du välkommen att ringa eller besöka ditt lokala enhetskontor. Du hittar numret och tider under Kontakter och välj sedan vilken ort du bort på.

Fastighets- och störningsjouren

Vid allvarliga och akuta fel som inträffar efter våra ordinarie arbetstider – kontakta vår jour som du hittar under Kontakt. Om du låser dig ute ringer du samma nummer. Kostnaden för att få öppnat kommer debiteras dig som hyresgäst. Den som står skriven på adressen ska visa legitimation för att få öppnat.

Obs! Vid uttryckning av störningsjour (vid en konstaterad störning) debiteras hyresgästen utryckningskostnaden. Vid problem med skadedjur, kontakta Länsförsäkringar Skåne, Tel: 040-633 90 88 alternativt Mejl till: skadedjurskane@lansforsakringar.se

Miljöhus

Det är viktigt att sortera sina sopor. De flesta av våra fastigheter har fina miljöhus där du sorterar alla hushållssopor. För grovsopor hänvisar vi till återvinningscentralen i din kommun.

Tvättstuga

Tvättstugan är ett viktigt gemensamhetsutrymme. Var och en som nyttjar tvättstugan måste städa efter sig. Följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Om någon maskin eller torkskåp går sönder, vänligen gå in på ”Mina sidor” och anmäl felet. Lämna alltid tvättstugan i det skick du vill finna den då du själv ska tvätta.

Balkong

Använd inte balkongen till att skaka mattor eller liknande. Använd elgrill om du vill grilla. Det är inte tillåtet att använda någon annan sorts grill. Om du vill sätta upp balkonglådor, ska de placeras innanför räcket.

Uteplats

Om det finns en uteplats till din bostad, ansvarar du för skötseln av denna. I ansvaret ingår att se till att den är i gott skick. Detta innebär bland annat att man klipper gräset, insidan av häcken och rensar rabatten under växtsäsongen och skottar snö vintertid.

Visa hänsyn till dina grannar!

Tänk på att alltid visa hänsyn till dina grannar oavsett vilken tid på dygnet det är. Vid upprepade störningar kan du bli uppsagd. Observera att du också ansvarar för hur dina gäster uppför sig. Om du blir störd av dina grannar eller om de visar dålig hänsyn ska du naturligtvis prata med oss. Glöm inte att vi har störningsjour som arbetar dygnet runt.

Tips: Om du ska ha fest, underrätta gärna dina grannar först!

Paraboler mm

Parabolantenner, skyltar, markiser eller liknande får inte monteras på eller i närheten av fastigheten.

Rökförbud

Det är naturligtvis inte tillåtet att röka i till exempel hissar, trapphus, tvättstugor, källare eller på vindar. Att röka på balkongen kan också vara känsligt. Ta hänsyn till dina grannar! Tänk på att rökning i bostaden kan medföra extra kostnad vid utflytt.

Att hyra ut i andra hand

Som hyresgäst hos Brinova har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Exempel på sådana skäl är om du fått ett tillfälligt jobb utomlands eller ska studera på annan ort under en tidsbestämd period (max 12 månader).

För att Brinova ska ge sitt godkännande, måste en ansökan om andrahandsuthyrning fyllas i innan uthyrning sker. Om andrahandsuthyrning sker innan Brinova hunnit godkänna den, eller helt utan Brinova:s kännedom, kan det leda till uppsägning av hyresavtalet. Glöm inte att till din ansökan bifoga eventuella intyg eller övrig dokumentation där anledningen till andrahandsuthyrningen anges.

Garage eller extra förråd

Är du intresserad av att hyra garage och förråd vänligen kontakta ditt lokala enhetskontor. Vi har idag inte garage och förråd att hyra ut på alla orter.

Tillval eller underhåll

Har du frågor om tillval eller invändigt underhåll så vänligen kontakta ditt lokala enhetskontor.