Koncernledning

Per Johansson

CEO/VD

Utbildning och erfarenheter 

Född 1960, VD sedan 2016. Gymnasieekonom. Har varit verksam inom fastighetsbranschen i Sverige under mer än 25 år. Regionchef Klövern samt VD Dagon AB och Tribona AB.

Övriga befattningar

Ledamot i distriktsstyrelsen Malmö samt regionstyrelsen för Fastighetsägarna Syd och styrelseledamot Bästa bostaden AB, styrelseordförande i Landskrona Stadsutveckling AB.

Egna och närståendes aktieinnehav 

18 340 B-aktier

Malin Rosén

CFO/vVD

Utbildning och erfarenheter 

Född 1968, CFO i Brinova sedan 2015, Vice VD sedan 2018. Verksam inom fastighetsbranschen under 30 år. Redovisningschef på det tidigare Brinova och på Catena.

Övriga befattingar

Egna och närståendes aktieinnehav 

12 230 B-aktier