Koncernledning

Per Johansson

CEO/VD

Utbildning och erfarenheter 

Född 1960, VD sedan 2016. Gymnasieekonom. Har varit verksam inom fastighetsbranschen i Sverige under mer än 25 år. Regionchef Klövern samt VD Dagon AB och Tribona AB.

Övriga befattningar

Ledamot i distriktsstyrelsen Malmö samt regionstyrelsen för Fastighetsägarna Syd, SIPA (Scandinavian International Property Association) och styrelseledamot Bästa bostaden AB.

Egna och närståendes aktieinnehav 

15 540 B-aktier

Malin Rosén

CFO/vVD

Utbildning och erfarenheter 

Född 1968, CFO i Brinova sedan 2015, Vice Vd sedan 2018. Verksam inom fastighetsbranschen under mer än 25 år. Redovisningschef på det tidigare Brinova och på Catena.

Övriga befattingar

Egna och närståendes aktieinnehav 

10 300 B-aktier