Brinova kompis

Brinova kompis

 

Vi stöttar initiativ som gynnar aktivitet i lokalsamhället, möten och livskvalité som i förlängningen skapar trygghet och positiv utveckling i våra kvarter – med människor i centrum. Brinova Kompis bidrar till möjligheter för förändring och värdefull utveckling för sociala sammanhang där gemensamma aktiviteter och nätverk får välgörande effekter för medmänniskor och samhället omkring oss.

Brinova Kompis fördelar medel löpande under året och medarbetarna på Brinova välkomnar ständigt idéer, situationer och initiativ som kan främjas och stöttas med lite extra hjälp. Det kan både vara en privatperson eller en organisation. Ett av Brinova Kompis mål är också att öka jämställdheten för människors hälsa och livsvillkor, som i vissa fall kan begränsas av ekonomiska skäl. Vi vill bidra till att alla skall kunna ha likvärdiga förutsättningar att trivas och utvecklas på platser vi kan påverka. Trivsel, samhörighet och trygghet – med människor i centrum. Det är helheten som gör det.

A featured image

Våra insatser

featured image for the link

Stöttning av handbollslag för barn med funktionsvariationer genom bidrag till hyra av en minibuss, som möjliggjorde att de kunde åka på match i Ystad.

featured image for the link

Varje vecka är medarbetare från Brinova på plats på Kubikskolan i Helsingborg för att stötta med läxhjälp. Ett initiativ genom vårt partnerskap med OV Helsingborg

featured image for the link

Varje sommar förstärker vi vår förvaltning med sommarjobbare under juni till augusti. Genom att bland annat måla, sanera klotter, hålla rent och finnas till hands utomhus för våra hyresgäster bidrar de med ett viktigt arbete för att skapa trygghet i vår närmiljö.

featured image for the link

Bidrag till Rögles ”Gröna dagen” där vi bjöd in organisationen Ellas Hjältar för en trevlig stund tillsammans med barn som behövde en paus från vardagen. Hockey, mat och gemenskap, en lördag att minnas!

featured image for the link

Stöttning av handbollslag för barn med funktionsvariationer genom bidrag till hyra av en minibuss, som möjliggjorde att de kunde åka på match i Ystad.

featured image for the link

Varje vecka är medarbetare från Brinova på plats på Kubikskolan i Helsingborg för att stötta med läxhjälp. Ett initiativ genom vårt partnerskap med OV Helsingborg

featured image for the link

Varje sommar förstärker vi vår förvaltning med sommarjobbare under juni till augusti. Genom att bland annat måla, sanera klotter, hålla rent och finnas till hands utomhus för våra hyresgäster bidrar de med ett viktigt arbete för att skapa trygghet i vår närmiljö.

featured image for the link

Bidrag till Rögles ”Gröna dagen” där vi bjöd in organisationen Ellas Hjältar för en trevlig stund tillsammans med barn som behövde en paus från vardagen. Hockey, mat och gemenskap, en lördag att minnas!

Skicka in en ansökan