Delårsrapport januari-september 2019

2019-11-07 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 205,5 Mkr (182,5).
 • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 130,8 Mkr (117,1).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 78,3 Mkr (71,5).
 • Periodens resultat uppgick till 85,0 Mkr (84,7), motsvarande ett resultat per aktie om 1,18 kronor (1,20).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 90,2 Mkr (32,9).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -59,6 Mkr (-1,7).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 19 procent till 4 172,8 Mkr (3 517,5).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Fastigheten Malmö, Oxievång 7 tillträddes den 1 juli 2019, den är belägen intill Brinovas andra fastigheter i området. Med gällande detaljplan ger det Brinova möjlighet att uppföra 42 nya hyresbostäder.
 • I Bjuv tillträddes den nyuppförda fastigheten Kvadraten 1. Den består av 28 bostäder och ett LSS-boende med 6 lägenheter.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter i Helsingborg tecknades i oktober. Fastigheterna, om totalt 2 177 kvm, som innehåller förskole, skol- och daglig verksamhet är uthyrda till Helsingborgs kommun respektive en privat aktör. Tillträde den 1 november 2019.
 • Brinova placerade sig på Allbrights gröna börslista avseende jämnställda bolag.
 • Hyresavtal om 15 år, för förskoleverksamhet, har tecknats med Helsingborgs stad avseende hela fastigheten Tenoren 1 i Ödåkra.
 • Vårt starka kassaflöde ger oss goda möjligheter för fortsatta framgångar inom ramen för vår strategi, förvärv, fastighetsutveckling och förvaltning av hyresbostäder och samhällsfastigheter, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 229 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

 

Fler nyheter