Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-04 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter

– Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 45,9 Mkr (21,8)

– Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 25,7 Mkr (8,8)

– Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 16,5 Mkr (3,3)

– Ackumulerat resultat uppgick till 26,4 Mkr (5,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,4 kr (0,1)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 – För att öka närvaron på en av bolagets prioriterade orter beslutades om etablering av ett nytt förvaltningskontor i Eslöv och en enhetschef har anställts

 – Brinova sålde samtliga sina fastigheter i Hässleholm till K-Fastigheter. Samtidigt förvärvar Brinova av K-Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv på 39 lägenheter. Tillträde till fastigheten i Eslöv beräknas till hösten 2017 och frånträde av fastigheterna i Hässleholm sker den 1 juni 2017

 – Brinova tilldelades en markanvisning för drygt 53 hyreslägenheter i Kristianstad

Årets första kvartal är också det första kvartalet då vi kan redovisa omsättning och resultat i en relativt fast struktur som på ett avgörande sätt inte påverkats av transaktioner, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

– Vi redovisar ett ökat resultat som tydliggör effekten av förvärv, energioptimeringar och en aktiv kundnära förvaltning.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter