Brinova miljöcertifierar ytterligare två fastigheter

2021-06-30 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) har nu erhållit certifikatet ”Green Building” för fastigheten Hammar 9:198 i Kristianstad som består av två huskroppar och därmed certifieras två byggnader. Fastigheten uppfördes år 2019 av Brinova och består av 60 attraktiva lägenheter i den nya stadsdelen Hammar. På fastigheten finns också solceller och laddstolpar installerade.

För att erhålla certifieringen ”Green Building” är det ett krav att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. (Källa: Sweden Green Building Council.) Brinova har sedan tidigare miljöcertifierat Brinova Arena Karlskrona, enligt standarden Passivehouse Institutens standard med klassning PHI Energisparhus.

Brinova Fastigheter är medlemmar i Sweden Green Building Council och arbetar med hållbarhet på flera sätt. Till exempel så är all el som Brinova förbrukar i sina fastigheter 100% miljöcertifierad el från Vattenkraft. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport:

https://www.brinova.se/wp-content/uploads/2021/05/Brinova-Hallbarhetsrapport-2020.pdf

Projektutvecklingschef Stina Trimark kommenterar certifieringen:

”Hela Brinovas affärsidé bygger på långsiktighet, och för att långsiktighet ska vara möjligt så krävs hållbarhet. Det innebär rent konkret att projektutveckling sker utefter hållbara standarder är viktigt för oss, men det innebär även att vi strävar efter att fler fastigheter i vårt bestånd ska erhålla liknande miljöcertifieringar.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Projektutvecklingschef Stina Trimark, telefon +46 (0) 70-929 59 54, epost: stina.trimark@brinova.se eller,

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se .

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 304 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter