Brinova är återigen ett av Sveriges mest jämställda börsbolag

2021-11-15 bulletpoint for separating date from list of categories Nyheter

Idag publicerades Allbrights årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges näringsliv. Brinova placerade sig återigen på Allbrights gröna lista, där de jämställda börsnoterade bolagen listas.

Fastighetsbranschen fortsätter ett gott jämställdhetsarbete

Något vi tycker är särskilt glädjande i Allbrights rapport är att vår bransch fortsätter sitt goda arbete, det konstateras bland annat att:

  • I fastighetsbranschen är hela 8 av 35 vd:ar kvinnor. (läs mer i rapporten på s.8)
  • Fastighetsbranschen kan återigen titulera sig börsens första jämställda bransch, med 40 procent kvinnor på ledande nivå (läs mer i rapporten på s.18)

Tre ljuspunkter från Allbrightrapporten 2021

  1. Andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper ökar med två procentenhet – från 25 till 27 procent.
  2. Vd-kvinnorna har blivit en fjärdedel fler – en ökning från 35 till 43 vd:ar.

  3. Styrelserna rör på sig efter tre års stillestånd. Idag är 35 procent av ledamöterna kvinnor.

Vi ser rapporten som en sporre för fortsatt arbete mot en jämställd och diversifierad organisation, några av våra verktyg är:

  • Anonymiserade medarbetarenkäter
  • Årlig lönekartläggning
  • Fortsatt arbete med vår policy för jämställdhet och likabehandling
  • Bolagsgemensamma utbildningar och kompetensutveckling som erbjuds samtliga medarbetare

Läs gärna mer om vårt arbete med jämställdhet i vår senaste hållbarhetsrapport (Klicka här)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
vVD Malin Rosén, telefon +46 (0) 709-29 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter