Vikten av ökad energieffektivitet

2023-05-22 bulletpoint for separating date from list of categories Nyheter

Arbete med energieffektiviseringar påverkar både driftsnettot positivt och reducerar miljöbelastningen. Ulf Alexandersson är Brinovas energisamordnare och ansvarar såväl för det befintliga fastighetsbeståndet som för nya projekts energieffektivitet. En av våra viktiga energiåtgärder är uppkopplad styr- och reglerutrustning för driftoptimering på distans då vi tidigt kan få larm om avvikelser och se anläggningarnas status i realtid.

Läs mer om vårt arbete med energiåtgärder i vår hållbarhetsrapport https://www.brinova.se/om-oss/hallbarhet-och-miljo/

A featured image

Fler nyheter