Delårsrapport januari-mars 2024

2024-04-25 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 135,9 Mkr (126,6).
 • Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 82,6 Mkr (77,3).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 10 procent till 29,9 Mkr (33,3).
 • Periodens resultat uppgick till 29,0 Mkr (-80,2), motsvarande ett resultat per aktie om 0,30 kronor (-0,82).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 1,4 Mkr (-98,9).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 26,0 Mkr (-25,2).
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 8 312,5Mkr (8 379,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Brinova prioriterar tillväxt och likviditet och därför föreslår styrelsen till bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för 2023.
 • Brinova har beslutat att ej fullfölja planerat förvärv av bostadsprojektet Varmröken i Kävlinge då marknadsförutsättningarna förändrats sedan förvärvsavtalet som tecknades i augusti 2021. Detta resulterade i en realiserad förlust om 10,1 Mkr vilket hänförs till tidigare erlagd handpenning. Tillträde var planerat vid projektets färdigställande under det fjärde kvartalet 2024.
 • Under det första kvartalet så har Brinova sålt av fastigheten Yran 3 i Malmö. Fastigheten såldes i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 4,4 Mkr.

– Allt pekar på fortsatt och ökad efterfrågan för såväl hyresbostäder som ytor inom samhällskategorin säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till kvartalsrapporten, och fortsätter:

– Inom dessa fastighetskategorier ser vi möjligheter att utveckla vårt bestånd under året med god lönsamhet.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 345 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter