Värme och ventilation

Värme
Under hösten upplever en del hyresgäster att bostaden känns kall. Rumstemperaturen i våra lägenheter ska hålla minst 20 grader under uppvärmningssäsong. Särskilt under hösten när utetemperaturen börjat falla händer det att man på grund av till exempel kallras vid fönster kan uppfatta bostaden som sval, även om temperaturen är 20 grader.

Upplever ni att det är kallt, kontrollera så att ni inte har stängt era termostater på radiatorerna, samt att det inte förekommer kalldrag runt dörrar och fönster på grund av trasiga tätningslister.

 

Termostater till element ser till att hålla en konstant temperatur
Om du tycker att elementen känns svala så betyder inte det att de inte är på. Eftersom de styrs av en termostat så värms de bara så mycket som det behövs för att bibehålla minst 20 grader.

– När ni kontrollmäter temperaturen gör ni det i mitten av rummet och med en bra termometer ca 1 meter från golvet. I de flesta fall visar det sig då att vi håller rätt temperatur.

 

Ventilation
Ventilationsdonen ska vara hela och rena och får inte vara igensatta. Det skapar obalans i ventilationssystemet och kan ställa till problem.

För att få bra luft och värme i lägenheten kan du tänka på följande:

  • Möblera rätt! Stora möbler eller tunga gardiner framför elementen hindrar värmen att spridas i rummet.
  • Inga möbler vid radiatorer och termostater (frizon på minst 0,5m)
  • Vädra ordentligt men snabbt. Luften byts utan att lägenheten kyls ner.
  • Sätt spiskåpan på minsta effekt när du inte använder spisen.
  • Felanmäl på Mina sidor om tätningslisterna runt dörrar och fönster är sönder, så vi kan komma tillrätta med ”tjuvdrag”.