Vad får jag göra i min lägenhet?

Som hyresgäst får du göra förändringar/ändringar men det är viktigt att ta kontakt oss innan. Förändringar kan göra att du blir skyldig att återställa lägenheten och eventuell uteplats till ursprungligt skick när du flyttar. Kontakta oss för råd och anvisningar innan du påbörjar någon förändring.

Övertagande av inventarier eller inredning

Om du från föregående hyresgäst övertar inventarier eller inredning utöver standard, övertar du också ansvar för underhåll och eventuellt återställande om du flyttar.

 

El-installationer

Alla el- och VVS-installationer måste göras fackmässigt. Kontakta ditt Enhetskontor för mer information.

 

Golv

Om du vill göra ändring av golv, kontakta ditt Enhetskontor för mer information.

 

Badrum

Det är alltid förbjudet att borra i badrummet. Badrummet är inrett med material på väggar och golv, som ska tåla fukt och vatten. Om du borrar hål i dessa ytor, kan du åstadkomma stor skada eftersom fuktskyddet bryts om du borrar i badrummets alla väggar.

 

Målning/Tapetsering

Om du vill måla eller tapetsera i din lägenhet, kontakta ditt Enhetskontor för mer information.

 

Uteplats

Kontakta alltid oss innan du påbörjar något arbete. För plank, staket, markis och överbyggnader krävs Brinovas tillstånd och bygglov. Vid avflyttning gäller även här reglerna om återställande till ursprungligt skick eller att ny hyresgäst övertar ansvaret för utvändiga snickerier eller anläggningar.

 

Grillning

På grund av brandfaran får du endast använda el-grill på balkongen och uteplats.