Vad får jag göra i min lägenhet?

Som hyresgäst får du göra förändringar/ändringar men det är viktigt att kontakt oss innan. Förändringar kan göra att du blir skyldig att återställa lägenheten och eventuell uteplats till ursprungligt skick när du flyttar. Kontakta oss för råd och anvisningar innan du påbörjar någon förändring.
 

Övertagande av inventarier eller inredning

Om du från föregående hyresgäst övertar inventarier eller inredning utöver standard, övertar du också ansvar för underhåll och eventuellt återställande om du flyttar.

 

El-installationer

Alla el- och VVS-installationer måste göras fackmässigt. I lägenheter byggda på senare år finns ofta förberett för installation av tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.

 

Golv

Du får lägga in ny plastmatta, parkett eller laminat, men kan bli skyldig att återställa till ursprungligt skick om inget annat är överenskommet med oss.

 

Badrum

Det är alltid förbjudet att borra i badrummet. Badrummet är inrett med material på väggar och golv, som ska tåla fukt och vatten. Om du borrar hål i dessa ytor, kan du åstadkomma stor skada eftersom fuktskyddet bryts om du borrar i badrummets alla väggar.

 

Målning/Tapetsering

Du får tapetsera om i lägenheten, om du gör ett fackmässigt arbete och undviker extrema färgsättningar. Målning på väggar godkänns endast på strukturtapet eller väv, som är avsedd för målning – inte på papperstapet. Tänk på att du alltid kan bli skyldig att återställa till tidigare färgsättning oavsett om du tapetserar eller målar.

Tips! Om du skär ett litet kryss där du vill ha ett plugghål och viker undan tapeten innan du sätter in pluggen, kan du lätt vika över tapeten när plugghålet inte längre används.

Köks- och garderobsluckor sprutlackeras vid underhåll. Målning med pensel ger dålig hållbarhet och är därför inte tillåten.

 

Uteplats

För plank, staket, markis och överbyggnader krävs Brinovas tillstånd och bygglov. Kontakta alltid oss innan du påbörjar något sådant arbete. Vid avflyttning gäller även här reglerna om återställande till ursprungligt skick eller att ny hyresgäst övertar ansvaret för utvändiga snickerier eller anläggningar.

 

Grillning

På grund av brandfaran får du endast använda el-grill på balkongen och uteplats.

 

Studsmattor

Du som hyresgäst får ställa upp studsmatta på din uteplats eller den inhängande tomten som tillhör din lägenhet, under förutsättningar att:

  • Du är själv fullt ansvarig
  • Studsmattan är väl förankrad
  • Du visar hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustningen
  • Du måste se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den

 

Bassänger

På den egna uteplatsen är det tillåtet att ha en plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm djup och med maximalt 200 liter vatten.

För större bassänger arbetar vi utifrån Boverkets direktiv. Enligt dessa regler ska bassänger och pooler vara väl skyddade för att förhindra barnolycksfall. Du som hyresgäst måste enligt dessa regler täcka över bassängen, liksom ha en låst grind in till din uteplats.

Kontakta ditt enhetskontor om du tänker ställa en bassäng som rymmer mer än 200 liter vatten.