Tv/ bredband/ telefoni

Brinova har bostäder på många orter, så TV-utbudet, internet och telefoni varierar inom vårt fastighetsbestånd. Information om vad som gäller för just din fastighet får du om du kontaktar ditt lokala enhetskontor.

 

Felanmälan

TV

Du kontaktar din tv-leverantör i första hand om din tv inte fungerar.

 

Bredband/Internet/Telefoni

Vid fel på ditt bredband/Internet ska du alltid felanmäla direkt till din bredbandsleverantör, oavsett om du har ditt bredband via stadsnätet, ADSL eller kabelnätet.

 

Parabolantenn

Det är förbjudet att förankra parabolantenn på fastighetens fasad och dess närhet.