Skadedjur och ohyra

Vägglöss och kackerlackor har blivit ett allt större problem i Sverige och resten av världen.
Många gånger beror det på att vi reser mycket mer och längre än vi tidigare gjort. Skadedjur
kan ta sig in i din resväska och på så sätt följa med hem till din bostad, men du kan även få
det genom köp eller byten av begagnade möbler, elektronik och kläder.

 

Felanmäl omgående

Misstänker du att du fått in ohyra i din bostad ska du så fort som möjligt göra en felanmälan
till oss via Mina sidor eller kontakta ditt enhetskontor. Det är viktigt att du gör det
omgående eftersom många skadedjur sprider sig snabbt mellan olika utrymmen.

OBS! Om vi konstaterar att du drabbats av skadedjur i din lägenhet får du inte flytta till en
annan bostad innan en sanering utförts. Har du redan hunnit flyttat in i en ny lägenhet,
efter att vi konstaterat ett skadedjursangrepp, kan du bli ersättningsskyldig för sanering
även i den nya bostaden.

Vägglöss

 

Om du reser utomlands eller handlar begagnade möbler kan du riskera att få med dig

vägglöss hem. De är blodsugande insekter. Vanliga tecken på att du har vägglöss är kliande
svullnad och rodnad på huden.

Under dagtid håller de till i springor i sängbottnar eller möbler. På natten passar de på att
krypa fram medan du sover för att suga blod. Vägglöss kan man inte bli av med på egen
hand.

Det här kan du själv göra för att undvika uppkomsten av vägglöss:

 • Var vaksam när du tar hem begagnade möbler
 • Förvara aldrig din resväska öppen på golvet när du är ute och reser
 • Ta inte in resväskan direkt när du kommer hem
 • Tvätta kläder i 60 grader
 • Lägg misstänkta föremål i frysen i minst 24 timmar

Källa: Anticimex

Kackerlacka

Kackerlackor har blivit allt vanligare i Sverige, framförallt tysk kackerlacka. Det här kan du
själv göra för att förebygga uppkomsten av kackerlackor:

 • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer
 • Förvara livsmedel eller foder i slutna behållare
 • Töm sopbehållare och komposter ofta – mat och fukt lockar insekterna
 • Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme i onödan
 • Täta springor och sprickor i väggar och vid rör
 • Kontrollera förpackningar och väskor innan du tar in dem

Källa: Anticimex

Myra

Myror hör hemma i naturen där den har en viktig funktion. Problemen uppstår när den i jakt
på föda och vatten tar sig in i våra hus. Invasionen, som vanligtvis pågår under våren, är
irriterande och kan upplevas störande. Men svartmyror (som är vanligast att hitta inomhus)
varken bits eller sprider sjukdomar.

Det här kan du själv göra för att förebygga uppkomsten av myror:

 • Låt inte mat och vatten till husdjur bli stående framme och locka till sig insekter.
 • Bekämpningsmedel för just myror finns till exempel att hitta på stormarknader. Men enligt saneringsfirmor ska vi inte döda svartmyran i onödan eftersom den har en viktig funktion i naturen.

Silverfiskar

Silverfiskar är bland de vanligaste insekterna inomhus. De är snabbfotade insekter som trivs
bra där det är varmt och fuktigt. Om det finns hundratals silverfiskar i ditt hem kan det vara
läge för en sanering, kontakta då vårt Enhetskontor.

Det här kan du själv göra för att förebygga uppkomsten av silverfiskar:

 • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer
 • Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme under lång tid på golvet.
 • Håll rummet torrt. Det är det mest effektiva sättet för att hålla dem borta.