Utveckling av omsorgsboende i Bromölla

Projekt innefattar att uppföra en nybyggnad med 40 vårdbostäder samt lokaler för hemtjänst. Projekt drivs i samarbete med Bromölla kommun som bygger ett starkt förtroende och samarbete. Kommunen har tecknat ett 25- årigt hyresavtal.

I området pågår även en detaljplanändring för framtida ny hyresbostäder samt konvertering av befintligt omsorgsboende till cirka 24 hyresbostäder som kommer att fungera som trygghetsboende.

Färdigställandetid Q3 2022.

Totalentreprenad: JSB

A featured image

Exteriör