Utveckling av omsorgsboende i Bromölla

Projektet har färdigställts, erhållit godkänt slutbesked samt slutbesiktning. Nybyggnaden omfattade 40 st. boenderum samt lokaler för hemtjänst. Projekt drevs tillsammans med Bromölla kommun i en LOU där man byggt ett starkt förtroende och samarbete för framtida projekt. Kommunen har tecknat två st. 25- åriga hyresavtal.

Ett krav från Brinova var att energianvändningen skulle underskrida BBR-krav med 25%. Resultatet visar att byggnaden uppfyller energikraven enligt BBR med 28%, dvs. 62,7 kWh/m², år.

Installation av totalt 188 st solceller á 330W har gjorts på taket.

Bas2system finns installerat för styrning, reglering, larm och övervakning över ventilation och värmesystem. Med denna byggnadsautomation kan man hantera och övervaka energiförbrukningen i huset.

I området pågår även planering för framtida nya hyresbostäder, söder om Brogården.

I projektet har Brinova sökt investeringsbidrag från länsstyrelsen.

Färdigställandetid Q4 2022.

Totalentreprenad: JSB

A featured image

Färdigställd fasad

A featured image

Visionsbild fasad

A featured image

Visionsbild exteriör