Utveckling av 180 bostäder i Ängelholm

På Kv Körsbärsträden 5&6 pågår detaljplanearbete för att ge möjlighet till att skapa ca 180 nya lägenheter samt ca 1700 m2 lokalyta.
Samrådshandling skickas ut Q3 2022. Projektet beräknas kunna påbörjas under 2024.

A featured image

Visionsbild