Utveckling av 180 bostäder i Ängelholm

Projektfakta:

På Kv Körsbärsträden 5&6 pågår detaljplanearbete för att ge möjlighet till att skapa ca 180 nya lägenheter samt ca 1700 m2 lokalyta.
Samråd har skett och sammanställning av samrådsyttrande pågår.

A featured image

Visionsbild