Tillbyggnad av förskola i Trelleborg

Trelleborgs kommun önskade utöka sin befintliga förskolelokal på Sadeln 2 vilket har resulterat i en till- och ombyggnad av Brinova.

Totalentreprenad: Er-Ho Bygg

Slutbesiktning den 1-2 juli 2021

Hyresgäst är Trelleborgs kommun

A featured image

Skiss, Solrosens förskola