Nya bostäder på Dannemannen i Eslöv

Kv. Dannemannen

Detaljplanearbete pågår inom fastigheten Dannemannen med avsikt att kunna addera på bostäder. Förtätning med möjlighet att uppföra cirka 100 hyresbostäder. Vi förväntar oss att planen ska kunna vinna laga kraft under senare delen av 2021.

A featured image