Nya bostäder och förskola på Dannemannen i Eslöv

Projektfakta:

Detaljplanearbete pågår inom fastigheten Dannemannen med avsikt att kunna addera på bostäder samt en förskola med 6-8 avdelningar. Förtätning med möjlighet att uppföra cirka 40 hyresbostäder. Vi förväntar oss att planen ska kunna vinna laga kraft under första delen av 2023.

A featured image