Ny förskola i Kristianstad

Ombyggnad till förskola med 6 avdelningar samt nattis. Lekyta på tak och atriumgård. Hyresgäst Kristianstads kommun.

Ca. 2 400 m²

Totelentreprenör: HA-Bygg

Färdigställs i början av 2022

A featured image

Interiör

A featured image

Exteriör