Billesholms gård 9:467

Fastigheten har hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt belägna på attraktiva lägen nära allmänna kommunikationer.

Fastigheten Bjuv, Billesholms gård 9:467, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 700 kvm, innefattar 32 bostadslägenheter varav 7 radhus samt ett LSS-boende med ytterligare 5 lägenheter som kommunen hyr på ett 15-årigt avtal.

Fastigheten är belägen nära tågstationen. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2022 i samband med att byggnaderna slutbesiktigas.

A featured image

Bild tagen mars 2022, under projektets utveckling