Parkeringsinformation, Oxie

2023-03-10 bulletpoint for separating date from list of categories Nyheter

På grund av byggarbete i nära anslutning till Oxie centrum, så har det skett en del förändringar i parkeringsmöjligheter. Det här påverkar främst besökande i området.

Parkering på Lertegelvägen
Lertegelvägens parkeringsdäck är avstängt för månadsparkering via Parkster, och är nu enbart avsett för hyresgäster med tillstånd.
De som har löst biljett via Parkster på Lertegelvägens p-däck har tillstånd att med samma biljett stå på Stengodsvägens parkeringsdäck.

Parkering på Stengodsvägen
På Stengodsvägens p-däck kan man ännu parkera med Parksters lösning i mån av plats.

Parkering på Murtegelvägen
På Murtegelvägen har även Parksters timparkering försvunnit då dessa platser nu är avsedda för de som hyrt platser i Lertegelvägens garage.
På Murtegelvägen finns enbart kvar parkering med tillstånd, samt närmst Apoteket 2 timmars parkering med p-skiva.

Fler nyheter