Nytt antal aktier och röster i Brinova

2021-05-31 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 8 198 867 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 24 maj 2021.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 92 581 273 aktier i bolaget varav 19 200 000 A-aktier och 73 381 273 B-aktier. Antalet röster uppgår till 265 381 273. Aktiekapitalet uppgår till 370 325 092 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj kl. 10.00.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 304 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter