Nytt antal aktier och röster i Brinova

2022-05-31 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 317 965 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som registrerades den 4 maj 2022.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 97 715 301 aktier i bolaget varav 19 200 000 A-aktier och 78 515 301 B-aktier. Antalet röster uppgår till 270 515 301. Aktiekapitalet uppgår till 390 861 204 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 10.30.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 338 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter