Nytt antal aktier och röster i Brinova

2021-09-30 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 4 816 063 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 15 september 2021.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 97 397 336 aktier i bolaget varav 19 200 000 A-aktier och 78 197 336 B-aktier. Antalet röster uppgår till 270 197 336. Aktiekapitalet uppgår till 389 589 344 kronor.För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 10.00.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 299 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter