Pressinformation och nyheter

För presskontakt, kontakta Per Johansson, CEO/VD: 0708-17 13 63 alt. Malin Rosén, CFO/vVD: 0709-29 49 52