Är den ljusnande framtiden verkligen vår?

Ett seminarium om framtiden och bostaden.

Se inspelningarna från vårt seminarium

Under H22 har vi arbetat fokuserat med ett antal frågor på temat framtiden och bostaden. Inte minst arrangerade vi ett seminarium i tre delar, där vi lyfte en mängd framtidsfrågor. På scenen hade vi forskare, visionärer och fastighetsprofiler, som alla har sin infallsvinkel på framtidens boende, fastighetsmarknad och stadsplanering. Frågorna är många. En del stora och svåra, andra futuristiska och utmanande och ytterligare några som verkligen kittlar fantasin.

Nedan ser du en kort beskrivning av de tre olika blocken samt filmerna för varje del.

 

 

Det goda grannskapet, finns det?

Grannskap eller utanförskap? Var går gränsen mellan de två? Kan man minska människors ensamhet genom att bygga nytt? Vad krävs i form av lokal trygghet, närhet till samhällsservice och kommunikationer för att man ska kunna tala om ett gott grannskap? Finns det ens?

Forskare, visionärer och fastighetsprofiler lyfter fram och diskuterar det kanske viktigaste för varje boende: Trivseln. Och hur den uppnås.

 

Talare:

 • Per Holknekt, modedesigner, företagare, konsult, föreläsare.
 • Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta
 • Terry Hartig, professor, miljöpsykologi
 • Moderator: Günter Mårder, VD Företagarna

 

Människan i centrum eller i kläm?

Har hyresrätten som boendeform någon framtid? Är egen bostad en lyx för särskilt utvalda? Vilket fokus läggs på de som är tilltänkta att bo i fastigheterna som byggs? Samarbeten mellan fastighetsbolag, kommuner och lokalsamhället är avgörande för att bygga bra boenden, men vem tar vilket ansvar för en gemensam och aktiv stadsplanering?

Att bygga med människan i centrum är sunt och framtidsorienterat, men frågorna hur det praktiskt kan och bör gå till är många och svaren inte alltid enkla.

 

Talare:

 • Reinhold Lennebo, tidigare Vd, Fastighetsägarna
 • Ola Serneke, ägare Serneke
 • Susanne Rikardsson, Fastighetsägarna
 • Carin Stoeckmann, Ordförande Byggföretagen

 

Framtiden: Mission, vision eller fiktion?

Hur ser framtidens krav på boendemiljön ut? Flyter arbete och fritid ihop i hemmet? Går vi mot urbanisering eller ruralisering? Hållbarhet, klimat och miljö har självklara platser på agendan, men hur ser det ut för frågorna om hälsa och välmående? Hur jämställt ser det ut mellan hyresrätt och bostadsrätt?

När fastighetsbranschen tittar i kristallkulan för att få svar, så serverar den såväl visioner som ren fiktion. Men även välgrundade ambitioner och missioner.

 

Talare:

 • Ola Serneke, ägare Serneke
 • Katarina Wallin, grundare och partner, evidensgruppen
 • Tor Borg, analyschef, CityMark Analys, Byggfakta
 • Susanne Rikardsson, Fastighetsägarna
 • Terry Hartig, professor, miljöpsykologi
 • Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta