Grönare närmiljö gynnar trivsel och biologisk mångfald

2023-04-12 bulletpoint for separating date from list of categories Nyheter

När vi planerar våra områden är träd och planteringar något som är självklart för att skapa en trivsam miljö, men det finns fler ytor som kan hjälpa oss att bidra med positiva effekter på klimatet. Som på bilden – från Bajonetten 3 i Kristianstad som har fått sitt tak på miljöhuset klätt med sedum.

Förutom att bidra till trivsel och biologisk mångfald tar sedum bland annat upp och binder föroreningar i luften och dämpar buller.

A featured image

Fler nyheter