Förvärv av 145 lägenheter i Lund med omnejd

2016-06-13 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Featured Image

Brinova förvärvar fastigheter med 145 lägenheter av hög kvalitet i Lund med omnejd

Fastighetsbolaget Brinova har förvärvat sex fastigheter med totalt 145 lägenheter på sammanlagt 8 959 kvm av fastighetsbolaget Stigborg Förvaltning.

Fastigheterna är belägna i Lund, Lomma, Staffanstorp, Dalby, Blentarp och Dösjebro. Brinova tillträder fastigheterna den 30 juni. 

Fastighetsportföljen har ett beräknat hyresvärde på 13,2 Mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Det beräknade driftsnettot uppgår till cirka 9,8 Mkr motsvarande 1 089 kr/kvm. Samtliga fastigheter innehas med äganderätt och tomtarealen uppgår till knappt 25 000 kvm. Byggnaderna är uppförda eller helrenoverade från 2006 och framåt och håller en god standard, både invändigt och utvändigt. 

”Vi är mycket glada över att kunna göra den här affären i en hårt konkurrensutsatt marknad. Det är bostäder av mycket god kvalitet och kommer att tillföra ett stort värde till Brinova,” säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter:” Fastigheterna präglas av byggmästarkvalitet och är uppförda utifrån genomtänkta val med energieffektiva lösningar i form av jordvärme, solfångare och värmepumpar, vilket ger låga energikostnader”, tillägger Per Johansson. 

Widehov Konsult AB har varit säljarens transaktionsrådgivare. Advokatfirman Lindahl har varit köparens juridiska rådgivare. För ytterligare information, var god kontakta: Per Johansson, VD, 070-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Fler nyheter