Extra stämma i Brinova Fastigheter AB (publ) den 23 augusti 2023

2023-08-23 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Extra stämma i Brinova Fastigheter AB (publ) ägde rum onsdagen den 23 augusti 2023. Förutom att Johan Tollgerdt valdes till ordförande vid stämman så överensstämmer samtliga beslut som stämman fattade med de förslag som presenterades i kallelsen.

Godkännande av närståendetransaktion

Stämman beslutade att godkänna närståendetransaktionen som bolaget ingått med Backahill AB avseende försäljningen av fyra fastigheter i Ängelholm.

För ytterligare information, kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 354 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter