Du som ska flytta ut

Uppsägning

Du måste göra din uppsägning skriftligen. Uppsägningstid för ditt hyresavtal är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden (kalendermånader). För att din lägenhet ska kunna räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägning vara Brinova Fastigheter AB tillhanda senast den sista i månaden.

Om du har hyresavtal för garage eller extra förråd upphör dessa samtidigt med hyresavtalet för bostad, om inte annat avtalas vid omflyttning/avflyttning

Förbesiktning

När en lägenhet sägs upp kommer vi att kontakta dig för att boka upp en förbesiktning. Förbesiktningen är till som en vägledning inför den kommande flytten. Du blir informerad om vad du bör tänka på eller eventuellt åtgärda/bekosta vid avflyttningsbesiktningen.

Visning av din bostad

När du sagt upp din lägenhet lägger vi upp den som tillgänglig på vår hemsida. Efter att publiceringstiden gått ut bjuder vi in på visning. Uthyraren kontaktar dig för att i samråd bestämma när och hur visningen när ska gå till.

Avflyttningsbesiktning

När det närmar sig utflyttningsdagen vill vi att du kontaktar oss ca 14 dagar innan det är dags att flytta. Vid utflyttningsdagen ska lägenheten vara tömd och städad, gäller även balkong/uteplats och tillhörande förråd. Slutbesiktning görs med utgångspunkt från förbesiktningen. Eventuella skador eller fel som inte kunnat upptäckas vid förbesiktningen, på grund av möbler och annat, kan uppkomma vid slutbesiktningen och medföra ytterligare anmärkningar och kostnader för dig som avflyttande hyresgäst. Samtliga utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten såsom dörrar, hatthyllor, gardinbeslag mm skall finnas i lägenheten på besiktningsdagen, om inte annat är överenskommet.

Nycklar & taggar

Samtliga nycklar och taggar som du kvitterat ut under din boendetid ska lämnas tillbaka i samband med slutbesiktning. Om inte alla nycklar lämnas in blir du skyldig att betala.

Viktigt att tänka på!

Du måste ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i ditt förråd och balkong/uteplats. Tänk även på att uteplatsen ska vara rengjord. Kasta inga möbler eller farligt avfall (färgburkar mm) från din bostad eller förråd i vårt miljöhus. Skulle du lämna kvar grovavfall eller farligt avfall i fastigheten eller området så kommer du att bli debiterad.

Glöm inte

– ändra ditt abonnemang på telefon och bredband

– göra din adressändring