Du som ska flytta in

Nycklar till din lägenhet

Det är våra drifttekniker eller uthyrare som lämnar ut dina lägenhetsnycklar. Kontakta vårt enhetskontor minst 1 vecka innan inflyttning. Driftteknikern eller uthyraren kommer att ge dig den information du behöver, för att du ska få en så bra start som möjligt som hyresgäst hos oss på Brinova. Kontaktuppgifter har du fått tillsammans med ditt hyresavtal.

När du hämtar dina nycklar ska du visa ditt hyresavtal, legitimation och kvitto på att första hyran är betald. Hyran betalas i förskott senast den sista vardagen i månaden.

Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om den 1:e infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.

Vi tar ut en depositionsavgift på 500 kronor om du behöver låna grindnyckel för att komma in på bostadsområdet (gäller Eslöv, Berga och i Oxie).  Återlämnas inte grindnyckeln inom angiven tid tar vi ute en avgift på 1.500 kronor.


Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Hushållsel

När det gäller din hushållsel så är det vi som anmäler till nätleverantören att du flyttat in. Kontakta vår uthyrare för att få veta vilken nätleverantör det är till just din bostad.


Telefon


Anmälan om flytt av ditt telefonabonnemang gör du till din telefonleverantör. I våra nyare fastigheter har vi enbart IP-telefoni.


Besiktningsanmärkningar


Om du upptäcker onormalt slitage eller något fel som inte är upptaget på besiktningsprotokollet har du åtta dagar på dig, räknat från inflyttningsdagen, att höra av dig till vårt enhetskontor.


Autogiro

Brinova rekommenderar att du fyller i bifogad autogiroblankett för att enkelt betala din hyra. Observera att om hyran betalas in senare än sju dagar efter förfallodatum har Brinova rätt att säga upp hyresavtalet.