Din balkong eller uteplats

Din balkong

Din balkong!

– använda och sköta

Din balkong är en del av ditt hem. Den sätter prägel på såväl ditt hem som på hela området, det du ser på din balkong är också dina grannars utsikt.
Det finns många sätt att göra balkongen till en verklig tillgång för ditt boende.

 

Växter 

Pryd gärna din balkong med blommor och växter. Blomlådor hänger du på insidan av balkongens räcke för att undvika att de ramlar ned och skadar andra. Var också försiktig när du vattnar, tänk på grannen under.

 

Grillning

Du får endast grilla med elgrill på din balkong eller uteplats.

 

Röka på min balkong

Det är tillåtet att röka på balkongen – se bara till så att inte dina grannar störs.

 

Parabol, markis eller vindskydd

Parabol, markis eller liknande får inte monteras på eller i närheten av fastigheten. Vill du sätta upp vindskydd måste du kontakta oss om våra riktlinjer för färgval och utförande.

 

Förvaring

Tänk på att din balkong är en del av upplevelsen av hela utemiljön i ditt område. Använd ditt förråd för förvaring. Tänk särskilt på att inte ställa ut livsmedel eller sopor – de kan locka till sig fåglar och skadedjur.

 

Läggning av golv eller trall på balkongen

Så länge du inte gör några ingrepp eller fäster i varken fasad eller balkong.

 

Piska mattor

Det är inte tillåtet att piska mattor på balkongen.

 

Din uteplats

Din uteplats!

– använda och sköta

Din uteplats är en del av ditt hem. Den sätter prägel på såväl ditt hem som på hela området, det du ser på din uteplats ser också dina grannar.
Det finns många sätt att göra uteplatsen till en verklig tillgång för ditt boende.

 

Såhär underhåller du uteplatsens sten- och betongplattor

Plattorna sopas enkelt av för en renare känsla. Rensa bort ogräs mellan plattorna. Använd miljövänliga metoder, rensa för hand eller med miljömärkta produkter.

 

Skötsel på din uteplats

Klipp med jämna mellanrum och kratta bort löv eller pinnar om så behövs. Ett tips för att undvika ogräs i din rabatt är att plantera perenner eller någon annan flerårig
växt som marktäckare. Vill du använda ogräsmedel, tänk på att använda miljömärkta produkter. Undvik att lägga upp jord mot plank eller husfasader eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan skada väggar och virke.

 

Buskar och häckar

Du sköter själv dina buskar och häcken om inget annat har avtalats i ditt hyresavtal. Vill du plantera mindre träd, buskar eller slingerväxter kontakta då oss först.

 

Staket och spaljéer

Vill du sätta upp någon form av fast utrustning måste du söka tillstånd från Brinova. Det handlar exempelvis om staket, spaljéer och tillbyggnader. Du bekostar material och sätter upp det du
fått godkänt för på egen hand. All skötsel är därefter ditt ansvar. Du kan bli skyldig att ta bort/demontera ner det du satt upp om du flyttar från din bostad.

 

Ändra uteplatsens markbeläggning

Du måste alltid först söka av Brinova. Du gör det sedan på egen bekostnad.

 

Montera parabol, markis eller vindskydd

Parabol, markis eller liknande får inte monteras på eller i närheten av fastigheten. Vill du sätta upp vindskydd eller staket måste du kontakta oss om våra riktlinjer för färgval och utförande.

 

Partytält eller paviljong

Du har möjlighet att sätta upp partytält, paviljonger eller liknande på din uteplats men de får endast sättas upp vid enstaka tillfällen och ska tas ner inom en vecka.

 

Barnpool och studsmatta 

Du som hyresgäst får ställa upp studsmatta på din uteplats eller den inhängande tomten som tillhör din lägenhet, under förutsättningar att:

  • Du är själv fullt ansvarig
  • Studsmattan är väl förankrad
  • Du visar hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustningen
  • Du måste se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den

 

På den egna uteplatsen är det tillåtet att ha en plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm djup och med maximalt 200 liter vatten.