Delårsrapport januari-september 2023

2023-10-26 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 385,3 Mkr (346,1).
 • Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 259,8 Mkr (221,7).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 15 procent till 110,3 Mkr (129,7).
 • Periodens resultat uppgick till -199,4 Mkr (321,8), motsvarande ett resultat per aktie om -2,04 kronor (3,30).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med -323,2 Mkr (57,1).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -13,8 Mkr (169,7).
 • Fastighetsportföljens värde minskade med 2 procent till 8 135,8 Mkr (8 248,2).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Byggstart avseende konvertering av kontorslokaler i Lund till 126 hyresbostäder, varav 80 studentbostäder. Inflyttningen är beräknad till slutet av 2024.
 • Uthyrning av 445 kvm till större samhällsaktörer på ett 5-årigt avtal och 711 kvm på ett 3-årigt avtal i Kristianstad.
 • Uthyrning av 862 kvm livsmedelsyta till Willys på ett 10-årigt hyresavtal i pågående nybyggnation i fastigheten Oxievång 7 utanför Malmö.
 • Uthyrningar i Helsingborgs city om totalt 450 kvm lokaler på 5 respektive 7 år.
 • Beslut om försäljning av Brinovas fyra fastigheter i Ängelholm. Fastigheterna såldes i bolagsform med underliggande fastighetsvärde om 180 Mkr. Försäljningen villkorades av en extra stämma som hölls den 23 augusti där försäljningen godkändes. Fastigheterna frånträddes den 1 september.
 • Byggstart av projektet att bygga om äldreboende till trygghetsboende med 24 hyreslägenheter i fastigheten Lugnet 9 i Bromölla.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Tillträde har skett den 24 oktober till bostadsfastigheterna Bankmannen 14 i Eslöv samt Hjärup 4:306 i Staffanstorp. Fastigheterna innehåller 13 respektive 34 hyreslägenheter om totalt 2 800 kvm BOA. Fastigheterna är utrustade med solceller och är energieffektiva.
 • Refinansiering har säkrats för cirka 500 Mkr i Swedbank. Ny löptid är cirka 2 år från förlängningen som sker i kvartal 4.

– Vår verksamhet visar på fortsatt stark efterfrågan för våra hyresbostäder och lokalytor, men liksom övriga i fastighetsbranschen påverkas vi av ökade finansieringskostnader, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

– Vårt fokus är nu främst att arbeta med vårt befintliga bestånd och utveckla det genom aktivt förvaltningsarbete och förberedelser för tillväxt.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 342 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter