Delårsrapport januari-september 2016

2016-11-22 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter

– Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 75,2 Mkr (21,7)

– Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 40,4 Mkr (15,0)

– Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 22,4 Mkr (10,1)

– Ackumulerat resultat uppgick till 104,7 Mkr (10,0), motsvarande ett resultat per aktie om 2,3 kr (4,0)

Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för perioden januari-september 2015

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

– Avtal om förvärv och tillträde av fastigheten Sjöhem 8 i Kristianstad genomfördes den 1 juli 2016

 – Fem samhällsfastigheter i Malmö tillträddes den 31 augusti 2016, med ett beräknat årligt hyresvärde om 14,1 Mkr och en uthyrningsbar yta om ca 8 000 kvm

 – Avtal om förvärv och tillträde till fastigheten Barsebäck 42:53 genomfördes 31 augusti 2016

 – Bolaget noterades på Nasdaq First North Premier den 30 september 2016

”Brinova hade en god ekonomisk utveckling under tredje kvartalet med ett förbättrat driftsnetto jämfört med det andra kvartalet” säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

”Det var också ett händelserikt kvartal med noteringen på Nasdaq First North Premier, införlivande av förvärvade fastigheter i Lund och Malmö samt fortsatt arbete med att bygga vår organisation”, tillägger Per Johansson.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter