Delårsrapport januari-mars 2023

2023-04-27 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

 • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 126,6 Mkr (114,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 77,3 Mkr (68,8).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 18 procent till 33,3 Mkr (40,5).
 • Periodens resultat uppgick till -80,2 Mkr (162,7), motsvarande ett resultat per aktie om -0,82 kronor (1,67).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med -98,4 Mkr (55,0).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -25,2 Mkr (112,6).
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 5 procent till 8 379,8 Mkr (8 011,2).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Inflyttning har skett i fastigheten Bromölla Lugnet 9, ett nybyggt omsorgsboende med 40 lägenheter samt ytor till hemtjänsten.
 • Förvärv och tillträde till Karlskrona Skeppsbron 2 med en uthyrningsbar yta om 400 kvm med bland annat Karlskrona kommun som hyresgäst.
 • Inflyttning i 94 nybyggda hyreslägenheter i fastigheten Kristianstad Bajonetten 3.
 • Inflyttning av Försäkringskassan i nyrenoverade lokaler om 2 100 kvm i fastigheten Karlskrona Lindblad 24, varvid fastigheten nu är fullt uthyrd.
 • Framgångsrikt uthyrningskvartal med 10 strategiskt viktiga tecknade hyresavtal om cirka 2 000 kvm.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 

– Brinova har en stabil hyresbas och en stark finansieringsbas säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter:

-I en konjunkturmässigt och finansiellt turbulent tid står vi stabilt och kan i lugn och ro förfina vårt bestånd.

För ytterligare information, var god kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 353 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter