Delårsrapport januari-juni 2016

2016-07-12 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter

  • bulletpoint for list item Hyresintäkterna uppgick till 45,4 Mkr (39,1)
  • bulletpoint for list item Driftsöverskottet uppgick till 22,9 Mkr (22,3)
  • bulletpoint for list item Förvaltningsresultatet uppgick till 13,2 Mkr (11,5)
  • bulletpoint for list item Periodens resultat uppgick till 14,2 Mkr (23,8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,3 kr (3,6)

Jämförelsetalen för resultat- och balansposter avser helåret 2015.

En förvärvsintensiv period

”Brinova är ett nyetablerat fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra Sverige. Som nybliven VD är det en stor förmån att få leda arbetet tillsammans med duktiga medarbetare för att skapa ett nytt fastighetsbolag på den svenska marknaden, med fokus på bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige” säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter:

”Förvaltningsresultatet för det andra kvartalet ligger i linje med vår förväntan, men är haltande då några större uthyrningsprojekt inte är färdigställda och inflyttade. De förvärv som Brinova genomförde under våren och sommaren påverkar ännu inte siffrorna. Vår uthyrningsgrad är cirka 81 procent och där målet är att få upp den till över 90 procent till årsskiftet 2016/2017”, tillägger Per Johansson.

Brinova Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information, var god kontakta:

Per Johansson, CEO, 070-817 13 63, per.johansson@brinova.se

Malin Rosen, CFO, 070-929 49 52, malin.rosen@brinova.se 

Fler nyheter