Brinova vinner markanvisning i Helsingborgs kommun och uppför förskola

2016-12-22 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova har vunnit en markanvisningstävling och tecknat avtal med Helsingborgs kommun om att förvärva en fastighet i Ödåkra på cirka 2 800 kvm för cirka 2,9 Mkr. Brinova kommer att bygga en förskola på fastigheten med plats för cirka 100 elever. Brinova har tecknat ett hyresavtal med företaget Tenoren förskola AB med start 2018. Brinova räknar med byggstart under 2017. Affären förutsätter att Brinova beviljas bygglov.

Fastigheten Tenoren 1 i Ödåkra ingår i kommunens detaljplan och Brinova kommer inom kort att lämna in en bygglovsansökan. Byggnaden kommer att uppföras i två plan på totalt cirka 1 100 kvm och Brinova kommer även att anlägga grönområden för skolan. Byggstart planeras att ske våren 2017 och skolan beräknas stå klar för inflyttning i augusti 2018.

Brinova har tecknat hyreskontrakt med företaget Tenoren Förskola AB för åtta år med ett årligt hyresvärde på drygt 2 MkrHyresgästen driver sedan tidigare även förskolverksamhet i Ängelholm.

–          Ett av Brinovas fokusområden är samhällsfastigheter i södra Sverige. Avtalet med Helsingborgs kommun om fastigheten i Ödåkra passar perfekt för vår inriktning och vi är också mycket glada över att få en etablerad aktör som hyresgäst, säger Per Johansson, VD för Brinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, corporateFinance@remium.comwww.remium.com.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter