Brinova växer genom förvärv i Karlskrona

2017-04-07 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova förvärvar en bostadsfastighet i Rödeby, ca 1 mil utanför Karlskrona. Fastigheten består av 14 bostadslägenheter samt ett gruppboende uthyrt till Karlskrona kommun om ca 350 kvm. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 20 Mkr.

Fastigheten, Karlskrona Rödebyholm 1:42, är fullt uthyrd till ett hyresvärde om 1,6 Mkr per år, den innehåller även byggrätter för att kunna uppföra ytterligare ca 20 bostadslägenheter. Tillträde sker 1 maj 2017.

–          För Brinova blir det positivt att växa i Karlskrona där vi redan har ett förvaltningskontor, detta skapar förvaltningseffektivitet, säger Per Johansson, VD för Brinova.

Förvärvsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 14 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 7 Mkr, regleras genom kontant betalning. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter