Brinova tillträder fastigheten Karlskrona Gasverket 18, Idrotts- och Östersjöhallen i Karlskrona

2017-04-03 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Idag slutfördes affären mellan Brinova och Karlskrona kommuns genom Brinovas tillträde av fastigheten Karlskrona Gasverket 18, Idrottshallen och Östersjöhallen på Trossö i centrala Karlskrona. Avtal om förvärv av fastigheten tecknades 11 oktober 2016.

Fastigheten förvärvas för 10 Mkr och kommunen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal till ett hyresvärde om cirka 300 Mkr. Brinova kan nu påbörja arbetet med att bygga den nya arenan, Karlskrona Arena. Arenan på 8 000 kvm ska stå klar under hösten 2018 och inrymma sporter som handboll och innebandy samt olika typer av evenemang.

I arbetet med byggnation av den nya arenan ska den gamla idrottshallen från 1961 byggas om och delar av Östersjöhallen från 1986 rivas och byggas till. Den nya arenan på Trossö nära Fisktorget kommer att inhysa en huvudhall för cirka 2 500 åskådare och en sidoarena för 600-700 åskådare.

”Vi ser fram emot att dra igång det största byggprojektet hittills för Brinova” säger Per Johansson, VD för Brinova.

”Vi har ett långsiktigt engagemang i Karlskrona. Brinova avser att expandera på tillväxtorter i Sydsverige såväl vad avser bostäder, samhällsfastigheter som kommersiella lokaler. Projektet med den nya idrotts- och eventarenan passar väl in denna strategi” tillägger Per Johansson.

För ytterligare information, var god kontakta:
Per Johansson, VD, 070-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter