Brinova tillträder bostadsfastighet och LSS-boende i Kävlinge

2018-11-27 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) tillträder idag en färdigställd fastighet med 46 bostäder och ett LSS-boende med 6 lägenheter. Fastigheten tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade och hyresgästerna är inflyttade. Beslut om förvärv godkändes av Brinovas bolagsstämma 2017-05-04. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 121 Mkr.

Avtal om förvärv tecknades 2016-11-22, men förvärvet var att betrakta som närståendetransaktion och var villkorat av beslut på Brinovas årsstämma 2017. Fastigheten Kävlinge, Trehörningen 15, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 3 400 kvm, varav 270 kvm avser ett LSS-boende, har ett hyresvärde om 6,6 Mkr.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:
”Fastigheten kompletterar på ett glimrande sätt både Brinovas strategi och fokus på bostäder och samhällsfastigheter samt att verka på de orter där vi har en stark lokal närvaro. Fastigheten är helt nybyggd och ligger i nära anslutning till det bestånd vi redan har idag i Kävlinge, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2018-06-30 om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter