Brinova tillträder bostadsfastighet och LSS-boende i Karlskrona samt inleder ett nytt samarbete med Handelsbanken som kreditgivare

2020-08-31 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) tillträder idag två fastigheter, en bostadsfastighet och en samhällsfastighet. Samhällsfastigheten utgörs av ett LSS-boende, som är uthyrt till Karlskrona kommun.

Avtal om förvärv tecknades 2020-07-03, Fastigheten Karlskrona Ankarcrona 4 är en bostadsfastighet med 21 lägenheter centralt belägen i Karlskrona, i närheten av högskolan, sjukhuset och järnvägsstationen. Fastigheten, som är byggd 1912 har många välbevarade, attraktiva och kvalitativa detaljer i trapphusen och lägenheterna samt är i ett tekniskt bra skick där merparten av lägenheterna är renoverade. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 1 371 kvm, ett hyresvärde om 1,5 Mkr i kallhyra.

Karlskrona Järnsaxa 1 är ett LSS-boende uppfört 2014 med 6 lägenheter om 2 rum och kök samt personal- och allmänna ytor. Fastigheten är fullt uthyrd till Karlskrona kommun. Fastigheten är belägen i norra delen av Karlskrona, med utmärkta kommunikationer till centrala delar av staden, och har en uthyrningsbar yta om 460 kvm samt ett hyresvärde om 1,2 Mkr.

I och med förvärvet inleder Brinova ett nytt samarbete med Handelsbanken som kreditgivare.

Fastigheterna förärvas för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 42 Mkr.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:
”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Karlskrona. Det är utmärkta fastigheter på bra lägen i Karlskrona, som kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning” och fortsätter
”Brinova är glada att inkludera ännu en svensk storbank bland våra kreditgivare,”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
Vvd Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter